درباره مـا

      همزمان با پیشرفت فعالیتهای عمرانی و گسترش اجرای پروژه های پیچیده در کشور، جمعی از مدیران شرکت قطار شهری مشهد که بیش از یک دهه فعالیت در عرصه احداث مترو دارند، در سال 1388 بر آن شدند تا با اتکاء به تجربیات حاصل از فعالیت در پروژه های داخلی و خارجی و اجرای پروژه عظیم و ملی خط یک قطار شهری مشهد زمینه جدیدی را جهت ارائه خدمات مهندسی در زمینه انجام مطالعات، اجرا و مدیریت پروژه ها از طریق تأسیس شرکت آثـاربنــاپــارس ایجاد نمایند.

1- اعتلای نظام فنی و مهندسی کشور
2- ارائه راه حل های جامع و یکپارچه در صنعت ساختمان
3- ارتقاء نظام کیفی اجرای پروژه ها
4- تحقق مدیریت روشمند پروژه
5- افزایش توانمندیهای مشاوران، پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات

6-
بهره گیری مناسب و به موقع از توانمندیهای خارج از کشور
7- تلاش درجهت صدور خدمات مهندسی به خارج از کشور
8- ایجاد همکاری های مشترک با مشاوران و پیمانکاران خارجی جهت حضور در عرصه های بین المللی و انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور
9- حضور در مجامع تخصصی داخلی و خارجی مرتبط با پروژه های عمرانی به منظور تلاش جهت تحقق اعتلای نظام فنی و اجرایی کشور
10- تلاش جهت حضور حداکثری در عرصه حمل و نقل ریلی در داخل و یا خارج به عنوان اولویت اول کاری به جهت استفاده بهینه از تجربیات موفق بدست آمده
11- تلاش به منظور کارآمد کردن پروژه ها با تعامل مناسب با بخش های تصمیم گیر به جهت افزایش بهره وری و اجرا با هزینه مناسب​​​​​​​
12- استفاده از پتانسیل نیروهای جوان و کاردان و با استعداد داخلی جهت پرورش کارشناسانی زبده و کارآمد

اهــداف و خط مشـی

مــدیران

​​​​​​​مجیـد سیـدان
نایب رئیس هیئت مدیره

علـی قـانع
​​​​​​​رئیس هیئت مدیره

غلامرضا رجـب نـژاد
​​​​​​​مدیر عامل